Acerca de

SDAB 2.0 

Från januari 2023 etableras ett unikt däckåtervinningssystem, ett projekt som är det ojämförligt största som hänt svensk däckåtervinning sedan starten 1994.

 

Varför tar vi det här klivet?

Utifrån en förändrad omvärld och högre krav från såväl lagstiftare som däckproducenter genomförde Svensk Däckåtervinning (SDAB) 2020 en omvärldsanalys av framtidens återvinningsalternativ. Flera parametrar hade börjat peka åt fel håll och materialåtervinningen minskade när den borde öka. Tanken föddes på en helt ny typ av system där egen rådighet och dynamiska samarbeten identifierats som framgångsparametrar.

 

Projektet, kallat ’SDAB 2.0’, innebär att dagens däckåtervinningssystem under producentansvaret i Sverige moderniseras där Svensk Däckåtervinning i egen regi tillsammans med ett flertal samarbetspartners höjer ambitionsnivån. I samband med det operativa ansvaret för däckåtervinningen i Sverige innebär det också att Svensk Däckåtervinning har avsättningsansvar för den återvunna råvaran. Under 2022 etableras nya återvinningsanläggningar runt om i Sverige med den största anläggningen placerad vid Tekniska verken i Linköping. Samtidigt uppdateras infrastrukturen kring däckupphämtning, både i form av nya transportupphandlingar och kring logistik. Däckverkstäder, återvinningscentraler eller annan däckupphämtningsplats kommer kunna beställa däckhämtning via mobil eller dator med hjälp av en skräddarsydd applikation. Den uppdaterade hämtningen kommer samtidigt möjliggöra återvinning av däck som tidigare inte har kunnat återvinnas, bland annat genom att däckupphämtningsställena ombeds sortera regummerade däck och däck med punkteringsvätska i separata säckar. På sikt kommer ytterligare sortering att ske utifrån däcktyp och märke.

 

Nya tillämpningar

Den nya etableringen innebär ökade möjligheter för däckmaterial att användas i nya – och fler – materialåtervinnande produkt tilllämpningar. Olika sorters däck och olika delar av däcket har olika materialegenskaper. Förbättrad sortering öppnar möjligheter för att bättre ta tillvara dessa olika materialegenskapernas fördelar i diverse tillämpningar

 

Följ med oss på resan dit!