mads-schmidt-rasmussen-6YmzwamGzCg-unsplash.jpg

Mål.

 • Sprida hopp och glädje genom att visa på konstruktiva och ibland oväntade lösningar på svåra problem

 • Föregå med gott exempel och vara en modell för andra länders däckåtervinning och andra svenska aktörer inom annan återvinning

 • Öka värdet på återvunnet material genom bland annat transparens, kvalitet, och kunskap

 • Ersätt dagens export av däck till förbränning i andra länder och världsdelar med inhemsk återvinning och användning

 • Förläng livslängden på materialet till över 20 år innan en ”exit” till pyrolys eller energiutvinning

 • Understödja de naturliga ekosystemen och bidra till att minska negativ mänsklig påverkan på klimatet

 • Etablera den bästa kundservicen för verkstäder, bland annat med hjälp av Appar och ny teknologi 

 • Stötta utvecklingen inom nya tillämpningsområden för däckmaterial, tex inom 

  • vattenrening

  • fosforfångst

  • kombinationsmaterial betong

  • asfalt

  • plast